Scholka

Ta krew

1. Ta krew z grzechu obmywa nas

Ta krew czyni nas bielszym od śniegu

Ta krew z grzechu obmywa nas

To jest Baranka święta krew.

 

2. Ten Chleb syci nad pokarm mnie

ten Chleb daje mi siłę do życia

ten Chleb syci nad pokarm mnie

to Pan mi daje ciało swe

Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie

Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym /x 2

 

Kocham Ciebie Jezu 

Kocham Ciebie Jezu

Wznoszę ręce dając cześć

Całym światem jesteś mi

Uwielbiam Twoje imię Panie

Jezus daje nam zbawienie

1.Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje pokój nam

Jemu składam dziękczynienie

chwałę z serca mego dam

ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia

Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej

w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj

sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie

W Jego śmierci życia dar

Jego krew to oczyszczenie

Jego życie chwałą nam

Zbawienie przyszło przez krzyż

1. Zbawienie przyszło przez krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens,

Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat

Dwudziestypierwszy już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,

Większy im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż

Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic

Wobec tak wielkiej miłości.

Wierzę w Ciebie Panie

1. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać

W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram

Ty przygarniasz nas do siebie.

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg

Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg

Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie

Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz

Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

3. Tyś jest moja siłą, w Tobie moja moc

Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc

Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń

Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.

Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat

I nic złego mnie nie spotka.

4. Tobie Boże Ojcze wiarę swoją dam

w Tobie Synu Boży ufność swoją mam,

Duchu Święty Boże w serce moje zstąp

i miłości Bożej ziarno wrzuć w me serce

w głąb duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar

daj mi stać się Bożą rolą.

Duchu miłości

Duchu miłości wylewaj się na nas

z przebitego serca

Jezusa, Jezusa!

Co zrobisz gdy

1. Co zrobisz gdy zobaczysz Jezusa,

Co zrobisz gdy przestanie istnieć czas?

Co zrobiłeś ze swoim życiem

Odpowiedź kiedyś będziesz musiał dać.

Co zrobiłeś ze swoim życiem

Odpowiedź kiedyś będziesz musiał dać.

2. Złóż je na krzyżu z Jezusem,

Złóż je na krzyżu Jego miłości

/ Takiej miłości nie miał żaden człowiek,

tylko On, tylko On. / 2x

Może daleko

Może daleko jesteś od niego,

Może zgubiłeś ścieżki jego ślad

Może w samotną ruszyłeś drogę

I nie wiesz jak Bóg ciebie zna…

Nie martw się, Bóg ciebie kocha,

On zawsze z tobą jest,

Podnieś swój zmęczony wzrok

I popatrz przed siebie.

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz… /x4