Wprowadzenie Księdza Proboszcza Grzegorza Piotrowskiego

W niedzielę 8 lipca odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Poznaniu – ks. Grzegorza Piotrowskiego. Podczas mszy św. o godz. 10.30 Dziekan dekanatu Poznań Łazarz – ks. Prałat Eugeniusz Antkowiak odczytał dekret Ks. Abp Stanisława Gądeckiego ustanawiający proboszcza. Przedstawił nowego duszpasterza  i odebrał wyznanie wiary. Następnie przedstawiciele parafii przywitali swojego nowego proboszcza. Mszę św. koncelebrował również dotychczasowy duszpasterz Ksiądz Kanonik Włodzimierz Koperski.

Nowy proboszcz junikowski urodził się w Śremie  w roku 1965. Dzieciństwo spędził w miejscowości Mchy, gdzie też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie  ukończył Liceum w Śremie. W latach 1984 -1990 odbył studia filozoficzno- teologiczne i formację seminaryjną. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 r. z rąk Ks. arcybiskupa Jerzego Stroby. Jako wikariusz pracował w parafiach: w Ostrorogu/1990-1993/, Lesznie /św. Kazimierza 1993-1995/ i Poznaniu / św. Wojciecha 1995-2000 i św. Jerzego 2000-2005/. Od roku 2005 jest proboszczem – w Zakrzewie /2005-2007/ i w Objezierzu /2007-2012/.

No comments yet

Comments are closed