Polska pod Krzyżem

W sobotę 14 września udaliśmy się kilkudziesięcioosobową grupą z Ks. Janem Markowskim do Włocławka, aby wziąć udział w organizowanym na terenie pobliskiego aeroklubu wydarzeniu Polska pod Krzyżem. Jej organizatorami były diecezja włocławska i Fundacja Solo Dios Basta (Bóg sam wystarczy), która wcześniej organizowała m. in. „Różaniec do granic” i „Wielką pokutę”. Było nas ponad 60 tysięcy i dużo więcej w swoich parafiach, a także poza granicami kraju. Sprowadziła nas na to miejsce troska o kościół, naszą ojczyznę i rodzinę, które są ostatnio bardzo mocno atakowane przez środowiska pragnące usunąć Pana Boga z życia człowieka.
Przybyliśmy na konferencję wygłoszoną przez p. Lecha Dokowicza – jednego z organizatorów – pt. „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”. „Trzeba zrozumieć, że zły duch chce oddzielić ludzi od kapłanów, to jest wojna przeciw kapłanom, bo jak ludzie odwrócą się od kapłanów, to nie ma sakramentów. Dlatego musimy otoczyć modlitwą kapłanów, stanąć przy nich. To jest zadanie dla nas świeckich” – powiedział p. Dokowicz. Wielu z nas zadeklarowało chęć uczestnictwa w modlitwie w intencji kapłanów, by ich nią otoczyć i powierzać opiece Matki Bożej.
O godzinie 15.00 modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, a po niej rozpoczęła się msza św., homilię wygłosił do nas sam Święty Jan Paweł II. Była to retransmisja z IV pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1991 r., kiedy nawiedzając Włocławek nasz papież wygłosił ją na tym samym miejscu. Przez wszystkie te lata nic nie straciła na ważności. Słowo wygłosił także ks. biskup Wiesław Mering ordynariusz diecezji włocławskiej.
Po Eucharystii udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania, uczestnicząc duchowo w autokarze w transmitowanej przez radio Drodze Krzyżowej, której towarzyszyły świadectwa osób bardzo boleśnie doświadczonych przez życie, które zaufały Jezusowemu Krzyżowi.
Serdeczne podziękowania dla Ks. Jana, który się nami opiekował podczas tego niecodziennego wydarzenia.

W parafii łączyliśmy się z uczestnikami spotkania, odmawiając tajemnice bolesne różańca, koronkę do Miłosierdzia oraz uczestnicząc w mszy św. z poświeceniem krzyży domowych i modlitwą zawierzenia pod krzyżem misyjnym.