Nowi ministranci

W niedzielę 27 marca dwóch chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów. Po przedstawieniu kandydatów, ks. proboszcz odmówił modlitwę ustanawiającą, następnie nałożył kandydatom ministranckie pelerynki na znak dopuszczenia do służby przy ołtarzu. Na zakończenie obrzędu nowi ministranci złożyli przyrzeczenie. Ministrantami zostali …