Odwołanie dyspensy

DEKRET odwołujący dyspensę

W związku ze złagodzeniem restrykcji związanych z pandemią kowidową z dniem 20 czerwca 2021 roku (12 Niedziela Zwykła) odwołuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, której udzieliłem z dniem 15 października 2020 roku (N. dekretu 5403/2020) wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Zachęcam wszystkich wiernych do ochotnego wypełniania przykazania kościelnego mówiącego o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i inne nakazane dni świąteczne.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 15 czerwca 2021 roku

  1. 3769/2021