Działki

Ogłoszenie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Andrzeja Boboli w Poznaniu informuje, że dnia 23.02.2015 roku o godzinie 20 w salce pod probostwem odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej jej własnością.

Przedmiotem przetargu będą działki zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Bełchatowskiej 15:

– działka gruntu obręb Junikowo nr 1/2  pow. 1008m2  kw PO1P/00091111/9 cena wywoławcza 249400 zł.

– działka gruntu obręb Junikowo nr 2 pow. 1510 m2 kw PO1P/00091111/9 cena wywoławcza 237400 zł.

– działka gruntu obręb Junikowo nr 3 pow. 1825 m2 kw PO1P/00091111/9.cena wywoławcza 262800 zł.

– działka gruntu obręb Junikowo nr 4 pow. 1502 m2 kw.PO1P/00091111/9 cena wywoławcza 210800 zł.

 

Przetarg poprowadzi Komisja z udziałem przedstawiciela Kurii Metropolitalnej. Dla każdej z działek należy wpłacić na konto parafii o numerze 60907200022007070335390001, wadium w kwocie 2000 zł. i w tytule wpłaty podać numer lub numery działek, których wpłata dotyczy.  Po licytacji wadium zostanie zwrócone lub zaliczone w poczet ceny. Uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 503-076-028

oraz na stronie internetowej     www.mariza-nieruchomosci.pl