Eucharystia / I Komunia Święta/

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

DRODZY RODZICE DZIECI KOMUNIJNYCH

uroczystość I Komunii św w roku 2022  odbędzie się w niedzielę 22 maja na mszy św.  o godz. 12.00 / jeśli nie będzie ograniczeń, które zmuszą nas do podzielenia grupy/

Program spotkań rodziców

25 października 2021r. g. 19.15

22 listopada 2021  g. 19.15

1 lutego 2022  g. 19.15

20 kwietnia 2022 g. 19.15

17 maja 2022  g. 19.15

 Nabożeństwa dla dzieci i rodziców w kościele

3 października  g.13.30 poświęcenie różańców  /różańce zostaną zakupione wspólnie/

7 listopada       g.13.30 poświęcenie książeczek /książeczki zostaną zakupione wspólnie/

październik/listopad – 3 spot. kat. nt.Komunii św.

5 grudnia          g.13.30   poświęcenie medalików

2 lutego 2022   g.18.30   poświęcenie świec

marzec   – 3 spot. kat. nt.spowiedzi /w kościele/  poniedziałki g.17.00 / 7, 14, 21 marca/ lub wtorki g.17.00 / 8, 15, 22 marca/ lub soboty g.10.00 / 12, 19, 26 marca/

23 kwietnia 2022          –  I spowiedź

24 kwietnia 2022          – g.13.30  odnowienie przyrzeczeń  chrzcielnych

25 IV – 14 V indywidualne spotkanie rodziców i dziecka z księdzem

18, 19, 20 maja 2022    – próby godz.19.15

21 maja 2022   –  II spowiedź

22 maja 2022 –  I Komunia Św. g. 12.00

23 – 28 V          – „biały tydzień”

Ewentualne zmiany terminów zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych !!!