Grupa Biblijna

Na spotkaniach czytamy i omawiamy tekst niedzielnych ewangelii aby lepiej zrozumieć i wprowadzać w życie usłyszane słowo Boże.

Terminy spotkań są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.