Konkurs Biblijny

Rozwiązania  

Parafialny Rodzinny Konkurs Biblijny.

LAUREACI

Basia Marysia Michalczyk z dziadkami Heleną i Tadeuszem Ćmielewskimi

Antoni, Cyprian Samol z rodzicami

Iwona Tomek, Paweł Hubert, Wiktor i Łucja Kostka

Karolina Olender z rodziną

Łucja, Klara i Ignacy Kozakiewicz z rodzicami

Julia Mateusz Głowaccy z rodzicami

Jakub, Wiktor, Zosia Pawlak z rodzicami

Barbara Bednarczyk-Cwynar

 

 

 

PYTANIA

1-10 –  odpowiedź krótka

11-20 –  kto, do kogo i w jakich okolicznościach wypowiada te słowa.

 

1. Dlaczego, Chrystus mówił o ziarnku gorczycy a nie o innym?                          Mt 13,32

jest najmniejsze

2. Co najpierw zrobił człowiek, który znalazł skarb?                                            Mt 13,44

 ukrył ponownie

3. Co chcieli uczynić słudzy, gdy zobaczyli na polu chwast?                               Mt 13,28

wyrwać go natychmiast

4. Komu Samarytanin dał dwa denary?                                                               Łk10,35

gospodarzowi gospody za opiekę

 

5. Co oznacza ziarno z przypowieści o siewcy?                                                  Mk 4,14

słowo Boże

 

6. Pomiędzy jakie zboże posiany został chwast?                                                 Mt 13,25

pszenica

 

7. O jakich pannach mówi Chrystus w przypowieści / dwie grupy /?                    Mt 25,1n

nierozsądnych i roztropnych / mądrych i głupich/

 

8. Co zrobił sługa, który otrzymał jeden talent?                                                   Mt 25,18

zakopał w ziemi

 

9. Po czym najprościej rozpoznać pasterza od rozbójnika?                                 J 10,1-2

pasterz wchodzi przez bramę a rozbójnik inną drogą

 

10. Jak zachowali się zaproszeni na ucztę? / krótko/                                              Mt 22,3

nie chcieli przyjść, tłumaczyli się

Wszystkie słowa mówi JEZUS

 

11. Effatha to znaczy otwórz się                                             Mk 7,34

 

 do głuchoniemego, przy uzdrowieniu 

12. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu            J 2,7

do sług na weselu w Kanie Galilejskiej

 

13. Wy dajcie im jeść                                                             Mk 6,37

do apostołów przed rozmnożeniem chleba

 

14. Czemu zwątpiłeś, małej wiary.                                          Mt 14,31

do Piotra, gdy szedł po wodzie

 

15. Nie płaczcie, bo nie umarła tylko śpi                                 Łk 8,52

do apostołów i zasmuconych przed wskrzeszeniem córki Jaira 

 

16. Idź do sadzawki Siloam i obmyj się                                  J 9,11

do niewidomego, który zostal uzdrowiony

 

17. Odsuńcie kamień                                                             J 11,39

do zebranych, przed wskrzeszeniem Łazarza

 

18. Młodzieńcze tobie mówię wstań                                       Łk 8,14 powinno być  7,14 kto pisal o słowie Bożym zaliczamy !!!

do zmarłego młodzieńca przed wskrzeszeniem  

 

19. Żal mi tego tłumu                                                             Mk 8,2

do apostołów przed rozmnożeniem chleba

 

20. Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?                       Łk17,17

do jednego z dzisięciu uzdrowionych, który przyszedl podziękować