ks. Jarek

We wtorek wieczorem 3 lipca 2012r. zmarł ks. Jarosław Grelka. Od lutego 2011 r. był wikariuszem w na­szej parafii. Ujmował swoją ra­dością i zapałem do pracy. Po­kochaliśmy Go całym sercem. Boleśnie przeżywaliśmy Jego chorobę. Modliliśmy się o cud uzdrowienia. Ze smutkiem przy­jęliśmy wiadomość o Jego śmierci, ale ufamy, że Pan Bóg w swojej dobroci przygoto­wał dla Niego wieczną służbę w Swojej chwale.

Od stycznia zaczął odczuwać dolegliwości. W kwietniu rozpoczął lecze­nie w szpitalu. Diagnoza była niepomyślna: choroba nowotworowa. Przez dwa miesiące trwała walka o Jego zdrowie. Otoczony serdeczną opieką najbliższych i lekarzy przeżywał swoją chorobę pogodzony z wolą Bożą. Przyjmował sakramenty święte. W modlitwie towarzyszyli mu nieustannie bracia ze wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Do końca zachował po­godę ducha i pokładał ufność w Miłosierdziu Bożym.

Msza św. i pożegnanie w naszym kościele odbyło się w piątek 6 VII o godz. 20:00. przy udziale Ks. Biskupa Grzegorza Balcerka, licznie zebranych kapłanów i Parafian

Pogrzeb odbył się w sobotę 7 lipca w Sierakowie o godz. 11:00. Liturgii przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki

Łączymy się w żałobie z najbliższą rodziną i trwamy na modlitwie.