Małżeństwo

 
„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”.

 / z obrzędów sakramentu małżeństwa/

Narzeczeni zgłaszają się odpowiednio wcześniej, aby ustalić datę i godzinę ślubu.

Na około trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu  narzeczeni ustalają w biurze parafialnym termin spisania protokółu przedślubnego.

 Wymagane dokumenty:
*   dowód osobisty
*    metryka chrztu świętego  /nie starsza niż trzy miesiące /
*   ostatnie świadectwo nauki religii
*   świadectwo katechezy przedmałżeńskiej
*  zaświadczenie z poradni

KATECHEZY I PORADNIE

Wszystkie niezbędne informacje narzeczeni znajdą na stronach:

www.dr.archpoznan.plzapisy na katechezy i poradnię w Poznaniu

W całej Archidiecezji Poznańskiej zdalna forma odbywania katechez i poradni nie jest akceptowana.

Pozostałe informacje będą podane w biurze parafialnym.