Młode małżeństwa i rodziny

Tworzy się przy naszej parafii grupa młodych małżeństw i rodzin. Płaszczyzna działań jest bardzo szerkoaa aby każdy mógł odnaleźć cośdla siebie. Zapraszamy. Terminy są podawane w ogloszeniach parafialnych zazwyczaj niedzielne popołudnie.