Modlitwa wspólnoty „Różaniec rodziców za dzieci”

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  msza św. o godz. 1200 była ofiarowana w intencji wspólnoty  „Różaniec rodziców za dzieci”, rodzice czytali czytania, nieśli dary oraz odmówili akt zawierzenia. W naszej parafii jest grupa rodziców, którzy modlą się codziennie dziesiątką różańca za swoje dzieci. Zachęcamy rodziców do włączenia się do tej wspólnoty.

więcej informacji   www.rozaniecrodzicow.pl