Nowenna przed peregrynacją

Trwa parafialna nowenna przed peregrynacją kopii Cudownego Wizerunku MB Częstochowskiej. Każdego 23-go dnia miesiąca o godz. 1915  gromadzimy  się na modlitwie w różnych intencjach.  Serdecznie zapraszamy.

NOWENNA przed nawiedzeniem 23-ci dzień miesiąca godzina 1915

                   W kolejne miesiące będziemy się modlić szczególnie w następujących intencjach:

23 lutego 2019r.  /sobota/                 – cała parafia

23 marca 2019r.  /sobota/                 –  o łaskę wiary i nawrócenia

23 kwietnia 2019r. /wtorek/             –  za małżonków

23 maja 2019r. /czwartek/                –  za młodzież

23 czerwca 2019r. /niedziela/           –  za dzieci

23 lipca 2019r.  /wtorek/                  –  za kapłanów,osoby konsekrowane, siostry zakonne i o powołania

23 sierpnia 2019r. /piątek/               –  za chorych, cierpiących i starszych

23 września 2019r. /poniedziałek/    – za rodziców, wychowawców i nauczycieli

23 października 2019r. / środa/        –  za rodziny

Przez cały miesiąc poprzedzający dzień modlitwy można składać  do skarbony przy obrazie imiona osób, które chcemy w modlitwie polecać wstawiennictwu Matki Bożej.