Oświadczenie

 

Poznań, 31.10.2013 r.

Oświadczenie

W ostatnim czasie jesteśmy w Polsce świadkami zmasowanej kampanii medialnej  oskarżającej Kościół katolicki o  pedofilię wśród księży. Kampania ta ma charakter nagonki. Pedofilia jest okrutnym przestępstwem i uznawana jest za ciężki grzech. Kościół katolicki uznaje za pedofilię wszelkie czynności seksualne wobec dzieci i młodzieży aż do 18 roku życia, a nie do 15., jak to jest zapisane w prawie państwowym. Przedawnienie tych przestępstw w Kościele następuje dopiero 20 lat od uzyskania pełnoletniości przez ofiarę. Na duchownych dopuszczających się pedofilii prawo kościelne nakłada sankcje, które są karami dodatkowymi, nie zaś zastępczymi wobec świeckiego wymiaru sprawiedliwości. Należy podkreślić, że jest to jeden z niewielu przypadków podwójnego karania za to samo przestępstwo.

Koniecznym uświadomienia sobie jest fakt, że media funkcjonujące w Polsce pod sztandarem walki z pedofilią walczą tak naprawdę z Kościołem. Kampania nagonki na Kościół prowadzona jest według strategii przećwiczonej na Zachodzie. Aby nie ulec manipulacji medialnej, należy zadać sobie zasadnicze pytania o to, jak wygląda skala pedofilii w różnych grupach społecznych, co propagują w sferze moralności media uczestniczące w kampanii przeciw Kościołowi oraz jakie cele kierują tymi mediami.

Uważamy, że media  głównego nurtu biorące udział w walce z Kościołem mają następujące cele:

  1. Osłabienie autorytetu Kościoła polskiego.
  2. Odebranie prawa do zajmowania stanowiska w bardzo ważnych sprawach moralnych (aborcja, eutanazja, in vitro, antykoncepcja, homoseksualizm, wstrzemiężliwość seksualna).
  3. Odebranie moralnego prawa do wyznaczania wzorców postępowania.
  4. Odebranie wiarygodności i zaufania wiernych.
  5. Zohydzenie Kościoła.
  6. Osłabienie finansowe przez wyłudzanie odszkodowań w wyniku przegranych procesów sądowych, jak to ma miejsce choćby w Stanach Zjednoczonych.

Kampania ta już przynosi w Polsce niestety złowrogie skutki. Niektóre media donoszą o pojawiającej się agresji słownej wobec ksieży. Następnym etapem może być agresja fizyczna.

Jako Katolicy i Polacy wyrażamy swój sprzeciw wobec nieusprawiedliwionego ataku na cały Kościół katolicki, na stosowanie wobec duchowieństwa i wiernych stalinowskich metod odpowiedzialności zbiorowej.

Katolicy nie mogą wobec takiej nagonki pozostawać bierni i obojętni. Reagujmy zatem w swoich środowiskach na ataki wymierzone w Kościół. Nie pozwólmy sobą manipulować wrogom Kościoła. Nie kupujmy antykatolickiej prasy, nie oglądajmy programów niszczących wartości w życiu człowieka. Módlmy się za Kościół w Polsce i za duchowieństwo. Przede wszystkim zaś samodzielnie twórzmy opinię w tej sprawie.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.