Przygotowanie do oddania Matce Bożej

Pragniemy w dniu nawiedzenia oddać się Maryi możemy się do tego przygotować osobiście przez 33 dniowe rekolekcje – zapraszamy.

dzien_1 dzien_2dzien_3dzien_4dzien_5dzien_6dzien_7

dzien_8dzien_9dzien_10dzien_11dzien_12dzien_13dzien_14

dzien_15dzien_16dzien_17dzien_18dzien_19 dzien_20dzien_21

dzien_22dzien_23dzien_24dzien_25dzien_26 dzien_27dzien_28

dzien_29 dzien_30 dzien_31 dzien_32 dzien_33 przed zawierzeniem