Sede Vacante

“Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego Najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża” – Benedykt XVI /10.02.2013r./

Modlitwa o wybór nowego papieża

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wczoraj i dziś ten sam także na wieki! Ty zbudowałeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i nieustannie posyłasz ich następców jak owce między wilki, aby nauczali wszystkie narody, karmiąc Twoim Słowem zagubioną ludzkość i umacniając ją sakramentami. Szymona Piotra, jako szczególnie wybranego, uczyniłeś skałą i fundamentem swojego budowania, aby razem z całym Kościołem i w Jego imieniu, z nami i za nas, wyznawał wiarę: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!

Dziękujemy Ci, Głowo Kościoła, za błogosławiony pontyfikat papieża Benedykta, który ukazywał nam Twoją zbawczą miłość, bronił łódź Piotrową przed przemocą bram piekielnych, sprzeciwiał się odważnie kulturze śmierci, a sytemu złudnym szczęściem człowiekowi, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał, ukazywał, że bez Ciebie samo tylko światło rozumu nie wystarczy, aby oświecić zagubiony świat.
Prosimy Cię zatem pokornie, nasz Dobry Pasterzu, abyś w jedności Ojca i Ducha Świętego prowadził kardynałów – ludzi wieczernika naszego czasu, gdy podczas konklawe będą wybierać nowego papieża. Niech oczekiwany przez nas Ojciec Święty będzie dla świata Twoim głosem, wzywającym do mężnego wyznawania wiary i postępowania według Bożych praw; niech będzie radosnym zwiastunem dobrej nowiny o życiu szczęśliwym, które znaleźć można tylko w Bożym sercu; niech całą swą ufność złoży w ręce Twojej i naszej Matki i niech przez święte życie poprowadzi nas drogą zbawienia.
Panie, Ty wszystko wiesz, mocą swojej wielkodusznej miłości wskaż przeto Tego Wybranego Sługę, który zgodnie z Twoją wolą, zasiadając na Stolicy Piotrowej, będzie zdolny wziąć na siebie słodkie jarzmo i lekkie brzemię Twojego krzyża. Za nim wiernie pójdziemy ku Niebieskiej Ojczyźnie, do domu Twego Ojca. Amen.

http://adoptacardinal.org/adoption