XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym / 10 XI 2019 r./ to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Sudanie Południowym. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Chrześcijanie w Sudanie Południowym stanowią większość.
Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, związane są głównie
z głodem, który dotyka 61 % populacji, czyli ok. 7 mln ludzi. Konflikty
zbrojne wewnątrz kraju zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania
schronienia w obozach dla uchodźców. W obliczu tych działań zawsze
najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci.
Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty
pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.
Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc,
nadzieję i pojednanie. Wszystkie akcje, które prowadzimy, można
śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również
zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas
znaleźć także w mediach społecznościowych.

https://pkwp.org/