Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe

Miesiąc modlitwy różańcowej. Na nabożeństwo zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 18.00.

W niedziele po każdej mszy św. odmawiać będziemy jedną dziesiątkę. Nie będzie specjalnego nabożeństwa dla dzieci, które zapraszamy w poniedziałki i czwartki.

Zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.