Życzenia

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ 

Kochani Parafianie i Szanowni Goście. Niech święta Wielkanocne, podczas których pielgrzymujemy duchowo do pustego grobu Chrystusa, staną się błogosławionym czasem radości i pokoju. Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia w nas nadzieję, dzięki której nie zagubimy sensu naszego życia. Niech obdarzy wiarą, która nie ulęknie się prób i doświadczeń oraz wzbudzi miłość do bliźnich tak wielką i bezinteresowną jak ta, której przykład zostawił w Wieczerniku. Życzymy błogosławionych i pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.