31 niedziela zwykła

 1. Trwa czas modlitewnej pamięci o zmarłych, do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny. Odpust zyskuje ten, kto nie ma przywiązania do grzechu, nawiedzi cmentarz i odmówi na cmentarzu jakąkolwiek modlitwę w intencji zmarłych oraz przyjmie Komunię Świętą. Nasza pamięć o zmarłych wyraża się też poprzez wymienianki,  które można składać do skarbon.  Za wymienianych zmarłych modlimy się w dni powszednie, z wyjątkiem środy, o godz. 1800 do 15 listopada.
 2. Przeżywamy dzień modlitwy o powołania i pomocy materialnej naszemu seminarium, ofiary na ten cel zbiera kleryk.
 3. W tym tygodniu odbędą się katechezy dla dzieci komunijnych według ustalonego z rodzicami planu. W poniedziałek, czwartek i piątek o godz. 1700.
 4. We wtorek o godz. 1745 różaniec do siedmiu boleści. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 5. W środę o 1700 spotkania dla dzieci „kredkami do nieba”.
 6. W czwartek o godz. 1915 spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 – grupa chłopaków.
 7. W czwartek po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000.
 8. W piątek po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej. 
 9. W piątek o 1930 spotkanie KSM /zapraszamy chętnych na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu organizowane przez Braci z Taize/.
 10. W sobotę o godz. 1000 zbiórka ministrantów, a o godz. 1600 próba scholki.
 11. W sobotę o godz. 1930 zbiórka ministrantów seniorów i oldboyów.
 12. W sobotę po mszy św. katecheza chrzcielna.
 13. Odmawiającym „Nieustający różaniec” przypominamy, że w następną niedzielę przypada 10-ty dzień miesiąca.
 14. Chcemy włączyć się w tegoroczną akcję „Kolędników misyjnych” szczegóły w przyszłą niedzielę, prosimy rodziców i dzieci o przemyślenie udziału.
 15. Informatory o programie rekolekcji i czasu nawiedzenia są wyłożone przy wyjściach. Przy ołtarzu MB jest wyłożona Księga Jasnogórska, w której mogą się podpisywać osoby, rodziny, które w dniu nawiedzenia planują zawierzenie Matce Bożej.