Przejdź do treści

Akcja Katolicka

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej mszy św.

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 r z inicjatywy     Arcybiskupa Poznańsko – Gnieźnieńskiego, Augusta        kardynała Hlonda. Zdelegalizowana po II wojnie przez  komunistów została reaktywowana z inicjatywy Ojca  Świętego Jana Pawła II decyzją Konferencji Episkopatu  Polski 2 maja 1996 roku.

 Orędownikiem tej inicjatywy w naszej diecezji był ksiądz  prałat dr Stefan Schudy, pierwszy Asystent Diecezjalnego  Instytutu Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą wprowadzeniu misji apostolskiej kościoła. Członkostwo w tym stowarzyszeniu to powołanie i urząd, o czym mówi Sobór Watykański II w dekrecie działalności misyjnej Kościoła: do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy. Do nich należy urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcja Katolicka.

Struktury organizacyjne Akcji Katolickiej w Polsce:

– Krajowy Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Warszawie (KIAK)

– Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK)

– Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK)

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech

Świętem patronalnym jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli powołany został przez Zarząd DIAK w maju 1998 r. Inicjatorem jego utworzenia był ks. Proboszcz, który jest asystentem kościelnym POAK-u. Uczestnictwo w Akcji Katolickiej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

Zadaniem członka Akcji Katolickiej jest :

–         udział w spotkaniach modlitewno-formacyjnych

–         pogłębianie wiary i duchowości

–         udział w życiu parafialnym

Członkowie naszego Oddziału reprezentują duży zakres zainteresowań, często współpracują z innymi grupami duszpasterskimi działającymi na terenie parafii. Przygotowujemy i prowadzimy adoracje, włączamy się czynnie w organizację festynów parafialnych, uczestniczymy w rekolekcjach i zjazdach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Wspieramy księdza Proboszcza przy organizacji pielgrzymek i dni skupienia.

We wrześniu tego roku obchodziliśmy dziesięciolecie powołania naszego oddziału.

Obecnie POAK liczy 17 członków. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej mszy św.

Pierwszym prezesem naszego POAK-u był Stanisław Szymański, a obecnym – Eugeniusz Ludwiczak.

Jeżeli pragniesz podjąć współodpowiedzialność za dzieło ewangelizacji- zapraszamy do współpracy!