Spowiedź

Okazja do spowiedzi w dni powszednie 15 min. przed mszą i podczas mszy św.

 W czasie wakacji spowiedź zasadniczo tylko w dni powszednie przed mszą św.