Caritas

caritas

Parafialny Zespół Caritas powstał w naszej parafii w listopadzie 2005r. i liczy obecnie 15 członków.

Głównym zadaniem  Parafialnego Zespółu Caritas jest wspieranie charytatywnej misji Kościoła. Członkowie Zespołu co roku uczestniczą w rekolekcjach i spotkaniach rejonowych organizowanych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz w spotkaniach formacyjnych prowadzonych w parafii.

Parafialny Zespół Caritas służy ludziom potrzebującym poprzez:

– rozprowadzanie świec przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego,

– przygotowywanie paczek świątecznych dla ubogich parafian i rodzin wielodzietnych,

– rozprowadzanie ziół i palm,

– dofinansowywanie wypoczynku dzieci z rodzin ubogich.

Członkowie parafialnego Zespołu Caritas pełnią dyżur we wtorki od godz. 19.00 do 19.30. w czasie wakacji /lipiec, sierpień/ dyżurów nie będzie!