Bierzmowanie

Drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania!
Przyszedł wymagający czas pozostania w domach, który jest ćwiczeniem cierpliwości, samodyscypliny i wielu innych cech u każdego z nas. Po pierwsze mam nadzieję, że spełniać wszystkie wymogi zachowania bezpieczeństwa.
W związku z tym, że do odwołanie nie mamy możliwości kontynuowania spotkań poniżej umieszczamy dla Was materiał do obejrzenia, przeczytania i przemodlenia jako własne przygotowanie (może być razem z rodzicami) od przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Zyczę dużo zdrowia i pozdrawiam – ks. Jan Markowski
kl. VIII
Temat: Parafia
1) obejrzyj
2) przeczytaj
3) pomódl się

Wszechmogący i miłosierny Boże!

Często gromadzimy się w naszej świątyni
na modlitwie i sprawowaniu sakramentów.
Czynimy to jako wspólnota parafialna.
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych,
którzy ją tworzą – dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii,
niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież,
aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości
przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych,
abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów
i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych,
którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia,
przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie.

   Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się    Tobie
i błogosław naszej parafii. Amen

*dla tych, którzy lubią j. angielski (o bierzmowaniu)
https://assets.ctfassets.net/e1rvcpbj76la/1CyWYuMC4ab9KXZSt1ctzh/6bb02b04757a0cc0a8e68772486bccdc/YC_Studyguide_Eng_10.pdf

 

kl. VII
Temat: Grzech
1) obejrzyj
2) przeczytaj
jeśli czegoś nie zrozumiesz śmiało pisz email: markowski.j@gmail.com
3) pomódl się
Po prostu zrób rachunek sumienia i idź do spowiedzi oddać Chrystusowi swoje grzechy.
Przykład rachunku sumienia: http://www.spowiedz.pl/rach9.htm , ale możesz skorzystać z jakiegokolwiek innego.


Jan Markowski
mail: markowski.j@gmail.com
kom: +48693319305

Spotkania kandydatów do bierzmowania

I cykl
kl. VII – 18.02 godz. 19:15 (kaplica pod kościołem)
kl. VIII (chłopacy) – 20.02 godz. 19:15 (salka pod kościołem)
kl. VIII (dziewczyny) – 27.02 godz. 19:15 (salka pod kościołem)
II cykl
kl. VII – 10.03 godz. 19:15 (kaplica pod kościołem)
kl. VIII (chłopacy) – 12.03 godz. 19:15 (salka pod kościołem)

kl. VIII (dziewczyny) – 19.03 godz. 19:15 (salka pod kościołem)

III cykl
kl. VII (z rodzicami) – 26.04 godz. 18:30 (msza św. niedzielna a po niej nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, zabieramy świece)
kl. VIII (chłopacy) – 31.03 godz. 19:15 (salka pod kościołem)

kl. VIII (dziewczyny) – 2.04 godz. 19:15 (salka pod kościołem)

IV cykl
kl. VII – 12.05 godz. 19:15 (kaplica pod kościołem)
kl. VIII – wyjazd na Lednicę 25.04 (wyjazd godz. 9:00, powrót godz. 17:00)
V cykl
kl. VII – 2.06 godz. 19:15 (kaplica pod kościołem)
kl. VIII (wszyscy) – 4.06 godz. 19:15 (kaplica pod kościołem)

klasy 7 

12 lutego 2019 godz.19.15

5 marca 2019 godz.19.15

9 kwietnia 2019 godz.19.15

21 maja 2019  godz.19.15

4 czerwca 2019  godz.19.15

klasy 8

19 lutego 2019 r.  godz.19.15 – gr. A

21 lutego 2019 r. godz.19.15 – gr. B

14 marca 2019 r. godz.19.15 wszyscy kandydaci

2 kwietnia 2019 godz.19.15 wszyscy kandydaci

27 kwietnia 2019 r – sobota wyjazdowy dzień skupienia wszyscy kandydaci

10 maja 2019 r. – piątek godz.19.15 – próba w kościele wszyscy kandydaci

13 maja 2019 r. – poniedziałek godz.17.00 – próba w kościele wszyscy kandydaci

14 maja 2019 r. godz.19.15 – spowiedź