Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22. 07.1908 r. we Francji, a Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dnia 30.05.1987 r. zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej a opiekę zlecił Misjonarzom Świętej Rodziny.
Stowarzyszenie jest Zrzeszeniem Modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania. Poprzez swoje modlitwy pragniemy wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie oraz grzeszników – łaskę nawrócenia, dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Wielki mistyk kościoła Tomasz A. Kempis w dziele O naśladowaniu Chrystusa pisze:tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jakbyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się tak bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro?
W naszej Parafii Stowarzyszenie istnieje od dawna ale w listopadzie 2017r. zostało odnowione.
Dobrze żyć to wiele, dobrze umrzeć to wszystko – to motto Apostolstwa DobrejŚmierci.

Co wiemy o Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej?

            Szczególnie trudne, bolesne sytuacje z życia Matki Jezusa zostały podsumowane w tradycji Kościoła katolickiego, w tzw. Siedmiu Boleściach Najświętszej Maryi Panny.                                          To szczególne nabożeństwo ma swoje początki w czasach średniowiecznych, w Zakonie Serafitów i przetrwało do dzisiaj. Taka forma modlitwy została zatwierdzona przez papieża Benedykta XIII w 1724 roku i rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień w sercu Afryki, Rwandzie, dokąd Bóg posłał Ją z orędziem. W latach 1981-1983 Maryja objawiła się dziewczętom w szkole średniej, w Kibeho.  Po latach badań, kościół oficjalnie zatwierdził pierwsze objawienia w Afryce. Matka Boża w szczególny sposób poleca tę modlitwę, która została zapomniana w kościele i tutaj należy dopatrywać się misji Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W naszej Parafii, w I worek każdego miesiąca o godz.17.45, odmawiany jest Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi.  Zapraszamy do włączenia się do Apostolstwa Dobrej Śmierci i modlitwy, o którą prosi Maryja. http://www.apostolstwo.pl/index.php