Przejdź do treści

Chrzest

„Prosząc o chrzest dla waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze”   / z obrzędów chrztu św./ 

Sakrament chrztu jest udzielany:

w 3 niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 10.30

w 2 i 4 sobotę miesiąca na mszy św. o godz. 18.30

Chrzest zgłasza ktoś z rodziców w biurze parafialnym  na miesiąc przed planowaną datą.

Wymagane dokumenty:

Akt urodzenia dziecka

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli był w innej parafii

Zaświadczenia chrzestnych z parafii ich zamieszkania

Katecheza przed chrztem odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. ok. godz. 19.20

zmiany są podawane w ogloszeniach parafialnych.