Chór Cantemus

Historia chóru.

Mieszany chór Cantemus działa w naszej parafii od 04 października 1977r. Powstał z inicjatywy grupy osób, pod patronatem ks. proboszcza Włodzimierza Koperskiego, który był jego opiekunem, do chwili przejścia na emeryturę w czerwcu 2012r.

Pierwszym dyrygentem w latach 1977-1982 była p. Małgorzata Maćkowiak. Od 1982 – 1989 kierownikiem artystycznym i dyrygentem była, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu p. Jadwiga Gałęska-Tritt, która jest pomysłodawczynią oficjalnej, istniejącej do dzisiaj nazwy chóru „Cantemus”. W tym czasie funkcję asystenta chóru pełnił absolwent Akademii Muzycznych w Poznaniu i w Bydgoszczy p. Mirosław Gałęski, który w 1989 r przejął chór i był jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem do czerwca 2014r. W latach 2000-2005 drugim dyrygentem była p. Katarzyna Szymczak, również absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, a 2005-2012 p. Elżbieta Radoła. W latach 2001-2008 chór był członkiem Oddziału Poznańskiego Związku Chórów Kościelnych „Ceacilianum”. Od września 2014r. dyrygentem chóru była p. Laura Stieler, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. A od 2018r chór prowadziła p.Emilia Popiołek.

W czasie swojej 38-letniej działalności chór uczestniczył w życiu swojej parafii, a także sąsiedniej p.w. NMP zLa Salette, brał udział w istotniejszych wydarzeniach Archidiecezji Poznańskiej, miasta Poznania, wyjazdach pielgrzymkowych za granicę i w kraju.

Repertuar chóru to głównie utwory o charakterze religijnym różnych epok i kompozytorów, kompozycje i opracowania własne dyrygenta .Utwory wykonywane przez chór zostały nagrane i wydane na kasecie audiovideo oraz płycie CD. W całym okresie istnienia zespołu przez ręce dyrygentów przeszło około 150 osób. Tyle historii w skrócie – więcej w kronice chóru Cantemus.

Chór stanowi 20 osób wraz z dyrygentem, oprócz którego wszyscy jesteśmy amatorami, a łączy nas wspólna pasja dobrego śpiewania.

Z przykrością musimy stwierdzić, że czas pandemii sprawił, że chór zawiesił swoją działalność.