Rocznica poświęcenia kościoła i początek rekolekcji

W sobotę 16 listopada przeżywaliśmy już 31 rocznicę poświęcenia kościoła, modliliśmy się za budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni. W tym dniu rozpoczęliśmy też nasze rekolekcje przed nawiedzeniem Maryi w ikonie jasnogórskiej. Nasze rekolekcje prowadzi ks. kanonik Mateusz Misiak, prepozyt kapituły kolegiackiej w Poznaniu. Tematem zasadniczym są słowa „Z Maryją w nowe czasy”.